line image
line image
ProInHeaderImage

Contract - SLA

PRO IN  furnizează odată cu serviciul Contract/SLA un modul din programul de servicii real, bazat pe lista detaliată a cerințelor contractuale generale și a acordurilor de performanță, acestea fiind dezvoltate concomitent.

Acordurile contractuale au drept scop definirea condiţiilor cadrului juridic, comercial şi organizatoric pentru ambele părţi. Conţinutul SLA descrie cu toate acestea un cadru şi un domeniu de suport și livrare a serviciului, ct și domeniul participării. Pentru ambele părţi trebuie să existe o garanție, o disponibilitate optimă și flexibilitate, economie, eficiență, utilizarea tehnologiilor curente,precum și optimizarea performanței, costul și calitatea fiind cruciale.

Acest servicu vă va procura o abordare fundamentată, tehnică și economică pentru o operare optimă printr-o definire precisă și delimitare a condițiilor comerciale și tehnice și astfel și baza pentru bugetul estimativ.

line image